1. Şirket yöneticilerine ve çalışanlarına FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
  2. Firma Mali check-up yapmak
  3. Faaliyet Denetimi yapmak
  4. Detaylı Mali Denetim yapmak
  5. Mali yapı ve muhasebe sistemleri oluşturmak
  6. Şirkette karlılık analizleri ve maliyet analizleri gerçekleştirmek
    Temel amaç; Şirkette sağlam yapılar kurmak –denetlemek , kurumsallaşmayı ve ikinci nesle geçmeyi sağlamaktır.