• Hangi Hallerde Mahkemeye Müracaat Edilir
  • İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları
  • İhbar-Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Koşulları
  • Sınırlı- Sınırsız İş Akitleri
  • İş Aktinin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar
  • Tam Zamanlı- Parttime- Mevsimlik çalışmalarda doğacak haklar
  • Ücretlerin Aylık- Haftalık- Parçabaşı Olması Halinde Doğacak Haklar
  • Kıdem Tazminatına dahil haklar? Hak Kazanma halinde uygulanacak faiz hakkı?
  • Bilirkişi incelemesi için defter ve belgelerin mahkemeye sunulması?
  • Ve diğer İş-Ücret Uyuşmazlıkları