Ülkemizde gelişen alış veriş kültürü ile AVM ler şehirlerde her sempte olmaya başladı.AVM lerde kiralar yabancı para olarak endekslenerek hesaplanmakta ve kira tahsilatları yapılmaktadır.

AVM yönetimleri sabit kira ve ciro üzerinden kira hesaplamaktalar.AVM kiracılarının Ciroları üzerinde ki kira kıstası tamamen beyan esaslı gerçekleşmekte. Bu da denetimden yoksun olduğundan şeffaf ve hesap verilebilir bir durum arz etmemektedir.AVM lerde ciro esaslı kiralarda yaklaşık %20 ciro beyan eksikliği yaşanmaktadır.Daha az ciro beyanı daha az kira demek olduğundan AVM ler gerçek kira tahsilatlarında mağdur olmaktalar.

 

 

İstanbulda faaliyet yapan DENETİM 24 ULUSLARARASI DENETİM HİZMETLERİ Yönt Kurulu Başk.Muhsin Bilgi ” Worl Audit System ile bu duruma çözüm olduk, Söz konusu Denetim ise Dijital denetim,web tabanlı veri aktarımı,şeffaf hesap denetimi olarak üç alanda birlikte gerçekleşen denetimlerde kira kaybının %20 den %1 lere kadar indirdik” beyanı ile konuya açıklık getirmektedir.

 

Denetimden hem AVM yönetimleri ve AVM kiracıları memnun ,Çünkü satış ciroları şeffaf ,hesap verilebilir

  KİŞİSEL|          KURUMSAL